Wij voeren ter plaatse al uw onderhoudswerkzaamheden uit in o.a. de voedingsmiddelenindustrie en petro-/chemische industrie.

Tevens behoren het aanleggen van perslucht- en hydraulieksystemen (compressoren, pompen, leidingen en slangen) tot deze discipline.

Ook het onderhoud aan sluizen en bruggen vereist die vergaande technische kennis en ervaring, waarover de medewerkers van Hollestelle beschikken.